Skip to main content

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH

Là tổng hợp một số loại dịch vụ thuộc nhóm dịch vụ tiện ích bao gồm:

       - Dịch vụ hỗ trợ: Biên dịch, phiên dịch, thư ký, photo, đặt vé máy bay, cho thuê xe…
       - Dịch vụ tài chính, ngân hàng
       - Dịch vụ bảo hiểm
       - Dịch vụ thông tin liên lạc: Điện thoại, internet, fax, chuyển phát nhanh..
       - Dịch vụ tư vấn: Tư vấn luật, tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư…