Skip to main content

DỊCH VỤ HẬU CẦN

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ phục vụ cho sinh hoạt và làm việc của lực lượng chuyên gia nước ngoài, kỹ sư tại KKT Nghi Sơn:
      - Dịch vụ hậu cần và hỗ trợ
      - Dịch vụ lưu trú, khách sạn
      - Dịch vụ tổ hợp văn phòng và nhà ở công vụ
      - Dịch vụ hành chính
      - Dịch vụ phòng họp, hội nghị
      - Dịch vụ suất ăn công nghiệp, nhà hàng
      - Dịch vụ siêu thị mini, cửa hàng tiện ích
      - Dịch vụ thể thao, giải trí, chăm sóc sức khỏe
      - Dịch vụ phòng khám, nhà thuốc
      - Dịch vụ vệ sinh công nghiệp