Skip to main content

DỊCH VỤ HẬU CẦN VÀ HỖ TRỢ

Mô hình dịch vụ này bao gồm:
      - Khu dịch vụ tiếp vận và hậu cần
      - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
      - Khu kho hậu cần kỹ thuật
      - Kho đông lạnh, chế biến thực phẩm