Skip to main content

DỊCH VỤ TỔ HỢP VĂN PHÒNG VÀ NHÀ Ở CÔNG VỤ

 Khu dịch vụ này bao gồm:

       -  Khu tổ hợp văn phòng
       - Khu nhà ở công vụ