Skip to main content

DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

Mô hình dịch vụ này bao gồm:

       -
Vệ sinh công nghiệp: giặt là công nghiệp, vệ sinh văn phòng, vệ sinh công nghiệp và kiểm dịch cho các nhà máy..
.
       -  Xử lý nước thải.