Skip to main content

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Trung tâm Hậu cần Dầu khí Nghi Sơn tại khu kinh tế Nghi Sơn là khu dịch vụ hậu cần tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực và trọng tâm là phục vụ các dự án công nghiệp lớn và tập trung trong khu kinh tế như lọc hóa dầu, luyện cán thép, xi măng, cảng biển, đóng tàu… đảm bảo đáp ứng nhu cầu bố trí tập trung các chức năng dịch vụ tổng hợp, văn phòng điều hành và giới thiệu sản phẩm cho các ngành công nghiệp trong khu kinh tế. Ngoài ra, trung tâm hậu cần tại khu kinh tế Nghi Sơn còn cung cấp các dịch vụ thiết yếu, dịch vụ tiện ích cho các đối tượng làm việc và sinh hoạt trong khu kinh tế như: các nhà đầu tư đến tìm hiểu và làm việc, người lao động của các công trình xây dựng, các dự án đầu tư và làm việc tại các nhà máy, khu vực dịch vụ cảng và cho cả người dân sống trong khu kinh tế. 

Vị trí khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa trên bản đồ Việt Nam