Skip to main content

Lĩnh vực hoạt động

 

    -          Dịch vụ hậu cần cho chuyên gia, nhân công tại các công trường;
    -          Dịch vụ giao nhận, hải quan, vận tải;
    -          Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng công nghiệp;
    -          Dịch vụ thu hồi và xử ly dầu;
    -          Dịch vụ sửa chữa và gia công cơ khí;
    -          Cung ứng xăng dầu, hóa chất, khí công nghiệp;
    -          Cung ứng vật tư, thiết bị công nghiệp.