Skip to main content

Chuyển nhượng phần vốn của PVEP tại Công ty TNHH MTV Du lịch Dầu khí Thái Bình cho PVC
Chiều ngày 28/12/2010, tại Trụ sở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã ký kết hợp đồng Chuyển nhượng phần vốn của PVEP tại Công ty TNHH MTV Du lịch Dầu khí Thái Bình (PVEP Thái Bình) cho PVC.

Tham dự Lễ ký có đồng chí Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công Thương, đồng chí Trần Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đồng chí Đinh La Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐTV PVN, đồng chí Phùng Đình Thực, Tổng giám đốc PVN, đồng chí Vũ Khánh Trường, Uỷ viên HĐTV PVN, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng giám đốc PVN, đồng chí Lê Minh Hồng, Phó Tổng giám đốc PVN.

Tổng giám đốc PVEP Nguyễn Vũ Trường Sơn ký hợp đồng với Tổng giám đốc PVC Vũ Đức Thuận  

Công ty TNHH MTV Du lịch Dầu khí Thái Bình (PVEP Thái Bình) tiền thân là Công ty Du lịch Khách sạn Thái Bình trực thuộc UBND tỉnh Thái Bình. Ngày 13/4/2009, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có công văn số 2562/DKVN-KH đề nghị và được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đồng ý cho phép tiếp nhận về làm đơn vị thành viên của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) tại công văn số 3332/VPCP-ĐMDN ngày 25/5/2009 của Văn phòng Chính phủ. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có quyết định số 957/QĐ-DKVN ngày 29/4/2010 phê duyệt phương án và chuyển Công ty Du lịch Khách sạn Thái Bình thành Công ty TNHH MTV Du lịch Dầu khí Thái Bình với Vốn điều lệ 30 tỷ đồng.

Cùng với việc chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý công ty, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã chấp thuận phương án sản xuất kinh doanh sau chuyển đổi mô hình, cho phép phá dỡ Khách sạn Du lịch Thái Bình để triển khai đầu tư xây dựng mới một khách sạn sang trọng, tiêu chuẩn 4 sao, giao cho Công ty TNHH MTV Du lịch Dầu khí Thái Bình quản lý khai thác và kinh doanh.

Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về việc tái cơ cấu doanh nghiệp của các Tổng công ty, Công ty và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn, đồng thời để PVEP tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính là tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, Tập đoàn đã có Nghị quyết liên tịch Ban Thường vụ Đảng ủy – Hội đồng thành viên Tập đoàn số 46/NQ-LT ngày 17/7/2010 và Công văn số 2379/DKVN-HĐTV ngày 27/9/2010 về việc chuyển giao Công ty TNHH MTV Du lịch Dầu khí Thái Bình từ Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cho Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

Ngày 12/11/2010, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã ký công văn số 8246/VPCP-ĐMDN chấp thuận về việc Chuyển nhượng phần vốn của PVEP nắm giữ tại Công ty TNHH MTV Du lịch Dầu khí Thái Bình cho PVC.

Việc Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) ký kết hợp đồng Chuyển nhượng phần vốn của PVEP tại Công ty TNHH MTV Du lịch Dầu khí Thái Bình (PVEP Thái Bình) cho Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) hôm nay có ý nghĩa quan trọng trong quá trình triển khai chủ trương tái cơ cấu, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Trở thành đơn vị thành viên của PVC, Công ty TNHH MTV Du lịch Dầu khí Thái Bình sẽ có nhiều lợi thế trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là việc triển khai đầu tư xây dựng khách sạn tiêu chuẩn 4 sao lớn nhất lại TP Thái Bình do các đơn vị thành viên của PVC thiết kế và đang triển khai thi công.