Skip to main content

Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2 hòa đồng bộ thành công Tổ máy Tua bin khí GT11 lên lưới điện quốc gia
Vào lúc 15h59 ngày 26/12/2010, tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2 đã hòa đồng bộ Tổ máy Tua bin khí GT11 phát điện lên lưới điện quốc gia thành công, vượt tiến độ dự án đã định và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công trình hoàn thành có ý nghĩa đặc biệt đúng vào dịp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang hăng say lao động sản xuất để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đây là thành tích xuất sắc của ngành Dầu khí nói chung và của tập thể Lãnh đạo, CBCNV Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Chủ đầu tư) và các Nhà thầu nói riêng.

Ngay sau khi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát lệnh khởi công xây dựng vào ngày 27/6/2009, Chủ đầu tư đã cùng các Nhà thầu quyết tâm thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công bảo đảm chất lượng, hiệu quả và liên tục tổ chức phát động các đợt thi đua cao điểm hoàn thành các hạng mục quan trọng của dự án có sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời, tạo động lực thúc đẩy cho người lao động, nhờ đó đã đạt được các mục tiêu, tiến độ theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Sau 18 tháng thực thi công, Tổ máy tua bin khí GT11 Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 chính thức hòa đồng bộ phát điện lên lưới; Sự kiện này đánh dấu một mốc rất quan trọng trong tiến trình thực hiện dự án, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

 

Cán bộ công nhân viên vui mừng tại Phòng Điều khiển Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2 khi hoà đồng bộ lưới điện quốc gia

Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PV Power NT2) có vốn điều lệ 2.560 tỷ VNĐ, trong đó Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giữ tỷ lệ chi phối 62.8%. Công ty là Chủ đầu tư dự án Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 công suất 750 MW, sử dụng nhiên liệu chính là khí thiên nhiên và được đăng ký theo cơ chế phát triển sạch (CDM) của Liên hợp quốc. Đây là công trình trọng điểm quốc gia thuộc Tổng sơ đồ VI, được xây dựng tại Trung tâm Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch.